Jesse Luchtenveld

Inzet voor meer onderzoek naar en behandelingen tegen MS!

Foar myn omke Klaas yn it bysûnder doch ik yn maaie mei mei The MAY 50K. Dêrfoar sil ik 50 kilometer hurdrinne om jild yn te sammeljen foar ûndersyk nei MS en ek foar lykense tagong oant behanneling fan MS.

-----

Ik doe mee met The MAY 50K. In mei ga ik in totaal 50 kilometer afleggen om mijn grenzen te verleggen en om geld op te halen voor baanbrekend MS-onderzoek en gelijke toegang tot behandeling van MS.

Naast mijn oom zijn er 25.000 mensen in Nederland met MS en ik heb jouw hulp nodig voor een MS-vrije wereld.

Als we het samen doen kunnen we veel bereiken! Dankzij de samenwerking van de Internationale MS Federatie en Stichting MS Research komt een MS-vrije wereld dichterbij. Samen kunnen we levens veranderen.

Als jij je met team Luchtenveld wilt inzetten voor dit doel, en als je je het kan veroorloven, zou ik het erg op prijs stellen als je mij zou willen sponsoren. Elke bijdrage helpt en wordt ontzettend gewaardeerd!

Heel erg bedankt!

Thank you to my Sponsors

26.25

Jesse Luchtenveld